Korrektur & språkgranskning

Läsaren ska fokusera på innehållet och tro på dig som avsändare.
Första steget mot att uppnå det är att undvika fel.

Att hitta fel i sin egen text – eller någon annans text som du jobbat mycket med – är inte bara svårt, det är ibland omöjligt. Anledningen är att du vet vad det ska stå vilket lurar ögat att läsa rätt.
Svensk forskning visar att fel i en text gör att läsaren tappar förtroende, inte bara för texten utan även för avsändaren. Någonting som enkelt kan undvikas genom att anlita en erfaren korrekturläsare och språkgranskare.

Tjänsterna passar egenutgivare av litteratur, förlag samt övriga företag och organisationer som producerar trycksaker för en publik eller kundkrets.
Jag jobbar i Word så ändringar kan granskas genom Spåra ändringar. Du som kund ska alltid ha sista ordet.
Texten levereras med typsnitt Times New Roman, storlek 12 punkter, radavstånd 1,5.

Korrekturläsning
Tjänsten innefattar bland annat kontroll av stavfel, särskrivning, grammatik och interpunktion. Jag letar extra mellanslag och – i slutkorrektur av satta texter – tokiga avstavningar.
Priser korrektur, 2018: 7,5 öre/ord eller 750 kronor/timme + moms 25 procent, beroende på textens längd och innehåll.

Språkgranskning & korrektur
Tjänsten innefattar kontroll av stavfel, särskrivning, grammatik och interpunktion samt en mer avancerad genomgång av texten. Jag tittar bland annat på språkliga inkonsekvenser, upprepning av ord, meningsbyggnader och hur texten i allmänhet kan förbättras för att läsningen ska flyta bättre. Jag granskar även textens form – såsom styckeindelning, kapitelindelning, rubriksättning o.s.v. – och vid behov föreslår jag förbättringar.
Pris språkgranskning och korrektur, 2018: 8,5 öre/ord eller 750 kronor/timme + moms 25 procent, beroende på textens längd och innehåll.

En startavgift på 250 kronor tillkommer vid pris per ord. Det är möjligt för privatpersoner och enmansföretagare att dela upp betalningen.
Kontakta mig för offert.

Den som anlitat mig för betaläsning av skönlitteratur har tio procent rabatt på slutkorrektur av satt text inom sex månader.