Hybridförlag

Tips vid val av hybridförlag!

Väljer du hybridalternativet vid utgivning av din bok finns det saker du bör ha i åtanke. Ett välinformerat beslut maxar din boks – och ditt författarskaps – potential.
Men först och främst måste du svara på två frågor.
1) Vilka behov har du?
2) Vad förväntar du dig?
När du vet svaren är du redo att börja göra research, ställa frågor och granska avtal.

  • Läs böcker utgivna av hybridförlaget för att bedöma kvalitén. Vissa tillämpar antagningsförfarande och tillhandahåller proffs, medan andra ger ut den som vill bli utgiven, oavsett kvalitet.
  • Prata med bokhandlare och bibliotekarier, de kan böcker och har ofta en åsikt om vilket hybridförlag de helst beställer böcker från – det är så nära en kvalitetsstämpel du kan komma.
  • Kontakta författare utgivna av hybridförlag och fråga dem om deras erfarenheter. Exempelvis om förlaget i fråga var enkelt att samarbeta med, om det gick snabbt att få kontakt med ansvariga vid behov och om de upplevde sig få det de betalat för.
  • Ta reda på vad du får för pengarna. Är det en ren trycktjänst? Ingår design av omslag? Ingår redaktörs och/eller lektörstjänst? Slutkorrektur? Om inte: vad kostar det att köpa? Måste du leta upp tjänsterna själv eller har förlaget samarbeten med välrenommerade proffs? Vilken marknadsföring, om någon, ingår?
  • Förstå kontraktet. Behåller du hela kontrollen över boken eller ger du bort rätten i avtalet med förlaget, fast du själv står för kostnaderna? Kan förlaget på eget bevåg ge ut din bok som e-bok och ljudbok eller behövs ditt godkännande? Får du ge ut din bok som e-bok eller ljudbok på ett annat förlag? Står förlaget för en del av bokens produktionskostnad, pengar som ska dras in via försäljning av böcker? Vad händer då om du säljer för lite? Hur ofta redovisas ekonomin kring din bok? Vad händer vid en konkurs? Det är många frågor som behöver få svar och att göra noggrann research lönar sig i längden.

Lycka till i jakten på ditt drömsamarbete!